Edit

【pythonでABC163を解説】A - Circle Pond

問題概要

問題ページ

A - Circle Pond
A - Circle Pond

問題ページへ移動する

問題文

半径 \(R\) の円の周長を出力してください。

制約

 • \(1 \leq R \leq 100\)
 • 入力は全て整数である。

問題の考察

ACコード

import sys
import math


def solve():
  input = sys.stdin.readline
  mod = 10 ** 9 + 7
  r = int(input().rstrip('\n'))
  print(r * 2 * math.pi)


if __name__ == '__main__':
  solve()

-Edit
-