ABC解説

【pythonでABC209を解説】B - Can you buy them all?

問題概要

問題ページ

B - Can you buy them all?
B - Can you buy them all?

問題ページへ移動する

問題文

高橋商店では \(N\) 個の商品が売られています。\(i\, (1 \leq i \leq N)\) 番目の商品の定価は \(A_i\) 円です。
今日はセールが行われており、偶数番目の商品は定価の \(1\) 円引きの値段で買うことができます。奇数番目の商品は定価で売られています。
あなたの所持金は \(X\) 円です。これら \(N\) 個の商品を全て買うことができますか?

制約

 • \(1 \leq N \leq 100\)
 • \(1 \leq X \leq 10000\)
 • \(1 \leq A_i \leq 100\)
 • 入力は全て整数

問題の考察

ACコード

import sys


def solve():
  input = sys.stdin.readline
  mod = 10 ** 9 + 7
  n, x = list(map(int, input().rstrip('\n').split()))
  a = list(map(int, input().rstrip('\n').split()))
  total = 0
  for i in range(n):
    total += a[i] if i % 2 == 0 else a[i] - 1
  print("Yes" if total <= x else "No")


if __name__ == '__main__':
  solve()

-ABC解説
-