ABC解説 Edit

【pythonでABC205を解説】A - kcal

問題概要

問題ページ

A - kcal
A - kcal

問題ページへ移動する

問題文

\(100\) mL あたり \(A\) kcal のエネルギーを持つドリンクがあります。このドリンク \(B\) mL は何 kcal のエネルギーを持つでしょうか?

制約

 • \(0 \leq A, B \leq 1000\)
 • 入力は全て整数である。

問題の考察

ACコード

import sys


def solve():
  input = sys.stdin.readline
  mod = 10 ** 9 + 7
  a, b = list(map(int, input().rstrip('\n').split()))
  print(a * b / 100)


if __name__ == '__main__':
  solve()

-ABC解説, Edit
-