ABC解説 Edit

【pythonでABC193を解説】A - Discount

問題概要

問題ページ

A - Discount
A - Discount

問題ページへ移動する

問題文

定価 \(A\) 円の商品が \(B\) 円で売られているとき、この商品の売値は定価の何パーセント引きですか?

制約

 • \(A, B\) は整数
 • \(1 ≤ B < A ≤ 10^5\)

問題の考察

ACコード

import sys


def solve():
  input = sys.stdin.readline
  mod = 10 ** 9 + 7
  a, b = list(map(int, input().rstrip('\n').split()))
  print((a - b) / a * 100)


if __name__ == '__main__':
  solve()

-ABC解説, Edit
-